Mensen staan centraal. Onze klanten, hun doelgroep en de mensen waar wij samen mee werken. Wij bouwen aan een duurzame relatie, waarbij het uitwisselen van gedachten en kennis essentieel is. Het is alleen mogelijk deze relatie op te bouwen door de aandacht te richten op mensen. Het zijn mensen die merken gebruiken, volgen, liefhebben, bekritiseren, verdedigen en opvoeden. Deze manier van denken en handelen is deel van onze identiteit.

Elke maand organiseren wij een meetup waar wij het hebben over identiteit.

WAT WIJ DOEN

Merkuleus

Fantastische dingen kunnen zich voltrekken wanneer een bedrijf trouw blijft aan zijn identiteit. Er ontstaan waardevolle merken, die meer zijn dan alleen een middel om sales te drijven en klanten te winnen. Wij vragen onze klanten om diep te gaan en hun ware identiteit te ontdekken. De vertaalslag wordt gemaakt en een merk is geboren vanuit de eigen identiteit. Deze merken leveren echte waarde. Eerst moeten organisaties zich realiseren dat zij niet een merk aan het voeren zijn, maar zelf een merk zijn. Wanneer een organisatie dit door heeft en zijn eigen identiteit omarmt, is de creatie van een sterke basis en meerwaarde begonnen. Zij zijn dan op weg om, wat wij noemen, Merkuleus te worden.

IDDEA

Wij hebben het IDDEA model ontwikkeld dat vernieuwing stimuleert. Het model wordt gebruikt om een waardevol en sterk merk te ontwikkelen. Samen met de klant en onze partners doorlopen wij een traject dat is verdeeld in 5 fasen. Het voordeel van dit model is dat het op elk project ingezet kan worden. Het IDDEA model is ontstaan uit onze ervaring, creativiteit en passie voor merken.